TEATERHOTELLET

Vore det nu möjligt - med ytterligare ett års erfarenheter och lärdomar av att producera operett – att skriva en ny och helt egen pjäs? Frågan ställde vi oss många gånger innan det bestämdes att så, förhoppningsvis, var fallet. Vi gav allt och sjösatte vår nya produktion den 30 juni. Resan hade gått vidare och av Teaterhotellet gjordes hela 12 utsålda föreställningar, samtidigt som numerären på scenen och i diket hade utökats till hela 30 respektive 14 personer. En fullskalig uppsättning, en egen operett, efter resan och 6 års strävan sedan Kos bildande 2011. Och vilka har gjort denna resa möjlig: jo, vår publik! Och vi ärevigt tacksamma…Gästartister bl a Marianne Mörck, Susanne Resmark, Matilda Paulsson och Sten Sjöstedt.

Foto: Andreas Paulsson

"Ensemblen spelade sina respektive roller med träffsäker inlevelse, som gav ett flyt i händelseförloppet och när alla förenades i ensamblesång, uppnåddes en kulmen som imponerade starkt. Som det kan klinga när både kör och orkester uppnår ett maximum i trycket!

- Ystad Allehanda