MEDVERKANDE

MEDVERKANDE

 

Hotelldirektris Fröken Malmqvist - Laine Quist

Direktör Tengberg - Rickard Söderberg

Husan Löfbergskan - Elinor Fryklund

 

Modist Arja Handén - Marianne Mörck

Hennes dotter Lena Hanén - Louise Sjöstedt

 

Kalsongfabrikör Björn Gren - Sten Sjöstedt

Hans son Dick Gren - Alexander Grove

 

Hovsångerska Kristina Nilsson - Matilda Paulsson

Konstnärinna Adelaide Leuheusen - Susanne Resmark

Greve don Angel Ramon Maria Vallejo y Miranda -

Fredrik Andersson van Keesbek

 

Polistjänsteman Dag Fager - Mathias Hedegaard

Helena Rubinstein - Johanna Sannefors

Skjutjärnsjournalist Inge Schöön - Sonny Enell

Piccolon Ville - Andreas Paulsson

Piccolon Valle - Jakob Lindahl

 

Godsägare Gösta Coyet - Henrik Lagercrantz

Friherrinna Henriette Coyet - Frida Thor

Landshövding Magnus Gabriel de la Gardie av Maltesholm

- Johan Tötterström

Grevinnan Ulrika Charlotta Elisabeth Wachtmeister af Johannishus

- Helena Magnusson

 

Biskob Billing - Eric Roos

Riksdagskvinna Stina Quint - Tiina Markkanen

Överstekammarjunkare Otto Thott - Per-Anders Hedlund

Universitetsrektor August Quennerstedt - Kjell Johansson

Lektorskan Lilly Quennerstedt - Lisa Löfqvist

Frans Henrik Kockum den Yngre - Björn Tengstrand

 

-----

 

Idé - Jonas Samuelsson, Rickard Söderberg & Laine Quist

 

Regi - Katarina Sörenson Palm

Dirigent - Jonas Samuelsson

 

Text - Rickard Söderberg

Musikurval - Jonas Samuelsson

Arrangemang - Nils-Petter Ankarblom

 

Konsertmästare - Anders Hjortvall

Producent - Charles Andersén

Ljusdesign - Sara Andersson

Kostym - Ann Walton

Scenmästarinna - Hanna Remle

Inspicient - Susanne Sandquist

Foto - Andreas Paulsson

 

Ett särskilt tack till Malmö Opera för hjälp med bl.a. kostym och rekvisita!